logo

Closing Machinery Repair


Sluitapparatuur : Reparatie, Revisie, Periodiek onderhoud, Inspectie, Afstellen en Ombouwen

Reparatie: Van alle varianten sluitkoppen, zowel voor de aluminium- kroonkurk- als kunststofsluitingen.

 

Revisie: Jaarlijks onderhoud van uw apparaturen, zodat uw sluitapparatuur de optimale staat behoudt, dit verlengt de levensduur en heeft u minimale stilstanden. Wij kunnen u een onderhoudscontract aanbieden. 

Na de revisie voeren wij een test uit en tevens zijn wij aanwezig bij de 1e opstart.

Als service wordt na een half jaar een inspectie afgenomen, hiervan ontvangt u een rapportage.

 

Periodiek onderhoud: Om een optimaal sluitresultaat te behouden bevelen wij aan om ieder jaar de sluitkoppen te laten nakijken en het noodzakelijke onderhoud te laten uitvoeren.

 

Inspecties: Wij kunnen een vrijblijvende inspectie uitvoeren op uw sluitkoppen. U krijgt een rapportage van onze bevindingen. Wanneer u de opdracht geeft tot revisie, wordt de inspectie niet in rekening gebracht.

 

Storingen:

 Aluminium sluitingen:

- Doldraaien sluiting

- Sluiting opent zwaar

- Afdraaiwaarde te hoog / te laag

- Verzegeling / garantieband breekt niet, is niet volledig, gebroken of scherp

- Lekkages /CO2 verlies

- Beschadigingen / deukjes / vervorming

Kroonkurken:

- Niet-steriel product / melkproducten en fruitsappen

- Lekkages

- Krimpmaten kroonkurk te ruim / te krap

- Roestvorming op fles

 

Afstellen: De sluitkoppen voor aluminium sluitingen worden afgesteld volgens kaliber en alle veerdrukken worden afgesteld met een statische zijdrukmeter. Voor kunststof sluitingen worden de sluitkoppen op een Torque Tester ingeregeld voor de juiste afdraaiwaarden of naar uw wensen.

Daarna worden de sluitkoppen extra nauwkeurig afgesteld met behulp van fles en sluiting.

 

Ombouwen: Bij gebruik van een andere diameter sluiting kan de sluitkop zo omgebouwd worden zodat deze voor een andere sluiting in gebruik genomen worden.

 

Scholing van technische medewerkers: Een uiteenzetting van de werking van sluitkoppen, waardoor de medewerkers technische dienst bij calamiteiten de apparaturen correct kunnen bijstellen, zodat de productie voortgezet kan worden zonder stilstand.

 

Onafhankelijke kwaliteitsbeoordeling bij geschillen: Bij klachten uit de markt en onduidelijkheid of het probleem bij de fles of sluiting ligt, maken wij een onafhankelijk rapport van onze bevindingen.

 

Kalibreren meetapparaaturen voor het bepalen van de afdraaiwaarden: Jaarlijks geven wij als service aan vaste klanten een controle van meetapparaaturen voor juistheid van meting.

 

Ondersteuning bij bacteriologische onderzoeken: Bij vorming van bacteriën kunnen wij onderzoeken of het een technisch mankement betreft.